Plaatsing en behandeling van portugese tegelsTips en verklarende video's
Reinigingsproducten en afwerking Reinigingsproducten en afwerkingVoor alle op cement gebaseerde vloeren. Bestel Online

1:19 minPlaatsing en behandeling van portugese tegels - video

Plaatsing cementtegels
- Portugese tegels moeten worden geplaatst op een vlakke, droge en propere ondergrond. Een vochtige ondergrond kan verdampen en vlekken veroorzaken aan het oppervlak van de tegel.
- Breng regelmatig cementlijm aan met behulp van een grove kam. Lijm het oppervlak dat wordt betegeld en de hele onderkant van de tegel (dubbele slijmlaag).
- Tegels handmatig in positie brengen, zonder erop te hameren, met een dunne voeg ruimte tussen de tegels (1-2 mm, de dikte van een spatel).
- Na plaatsing de tegels reinigen met proper water. U verwijdert zo de dunne laag pigment poeder dat eventueel nog aan het oppervlak aanwezig is.

0:30 minVoegen - video

Voegen
- Gebruik nooit gekleurd voegmiddel (enkel wit of lichtgrijs flexibel voegsel). De kleurpigmenten kunnen in de poriën van de aangrenzende tegels sijpelen waardoor deze onomkeerbaar gekleurd worden.
- Bevochtig de tegels met een spons en water voordat u de voeg aanbrengt.
- Vul de ruimte tussen de tegels met behulp van een spatel, beperk de toepassing tot het gebied van de voeg en zonder over de hele tegel uit te spreiden.
- Voeg een kleine oppervlakte en verwijder dan meteen het overtollige voegmiddel met een vochtige doek of spons.
- Gebruik nooit zure producten om overtollig voegmiddel of cementvlekken te verwijderen of te reinigen.

1:27 minImpregneren (Mosaic Sealer) - video

Impregneren (Mosaic Sealer)
- Het impregneren gebeurt na het leggen en wordt aangebracht op een schone en droge vloer.
- Mosaic Sealer is een mengsel van harsen opgelost in een oplosmiddel, en minimaliseert de opname van water en vet.
- Mosaic Sealer impregneert de tegel, vermindert de porositeit en beschermt tegen vlekken, zonder het natuurlijke matte uiterlijk van de tegel te veranderen.
- Breng de behandeling aan met een kwast of roller op een schoon en droog oppervlak tot de tegel verzadigd is.
- Zodra de tegel verzadigd is, verwijdert u, na een paar minuten, met een doek het overtollige impregneermiddel dat mogelijk op het oppervlak is achtergebleven.
- Niet teveel aanbrengen. Het impregneermiddel droogt op het oppervlak wanneer het niet door de tegel wordt opgenomen en laat glanzende vlekken achter.
- Voer altijd een test uit op een losse tegel om de mate van absorptie te observeren.

0:28 minOnderhoud - video

Onderhoud
- Regelmatig toepassen van neutrale wax (voor marmer) doet de kleuren herleven, creëert een patina en beschermt de cementtegels.
- Reinig met neutrale zeep (Marseillezeep, zwarte zeep, groene zeep, etc.) en water.
- Gebruik nooit sterke, zure of alkalische schoonmaakmiddelen.
- Bestendige vlekken kunnen worden verwijderd door te wrijven met een Scotch Brite-schuurmiddel en / of een oplosmiddel.

0:53 minReiniging en reparatie van zeer vuile cementvloeren - video

Reiniging en reparatie van zeer vuile cementvloeren
- Werkvlekken, overtollig voegmiddel, uitgedoofde vloeren ... u kunt uw cementtegelvloer corrigeren, reinigen en herstellen met een roterende machine met grote diameter, vezelschijf en water.

Vloeren voor intensief gebruik: winkels, bars, restaurants
- Deze vloeren vereisen specifieke behandeling en zorg. Raadpleeg de technische dienst van MOSAIC fabriek voor meer informatie.

15 secSnijden van cementtegels - video

Snijden van cementtegels.
- Portugese tegels en plinten kunnen eenvoudig worden gesneden met een diamantzaagmachine (het beste op waterbasis) met een rechte hoek of een schuine snede van 45 graden.

Reinigingsproducten en afwerking

 • SEALER
  • Sealer
  • Eenhed: 1L
   Prijs: 25€ Excl. BTW

   Voeg toe aan je winkelwagen
  • EIGENSCHAPPEN - Mosaic Sealer is een vloeibaar impregneermiddel dat de opname van water en vetten in poreuze materialen beperkt. Het penetreert de poriën van de tegels en heeft geen invloed op de natuurlijke afwerking van een cementvloer. Dit oplosmiddel en op hars gebaseerd product moet worden aangebracht met een borstel, doek of roller op een schoon en droog oppervlak. Pas een of enkele keren toe totdat de tegels verzadigd zijn. Zorg dat de ruimte geventileerd is en vermijd overmatig gebruik. Elke sealer die niet binnen enkele minuten wordt geabsorbeerd, blijft op het oppervlak achter. U kunt het oppervlak met een fijne doek afvegen om het teveel te verwijderen en een glanzende of onregelmatige afwerking te voorkomen. Probeer de sealer altijd op een losse tegel voordat u hem op het hele oppervlak aanbrengt, om de mate van absorptie van de tegels in te schatten.

   GEVAAR - Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn bij ingestie, gevaar voor de luchtwegen. Kan ernstige huid- en oogirritatie veroorzaken. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met negatieve effecten op lange termijn. Als medisch advies vereist is, neem het etiket of de verpakking mee. Buiten het bereik van kinderen houden. Weghouden van hittebronnen, vonken, open vuur en hete oppervlakken. Niet roken. Draag beschermende handschoenen, kleding en brillen en een beschermend masker. IN GEVAL VAN OPNAME: Bel direct het ANTIGIFCENTRUM of zoek medische hulp. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen. Huid afspoelen met water of met een douche. NA INADEMING de persoon naar buiten brengen en in een comfortabele houding houden om te kunnen ademen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Niet doorslikken.
 • NEUTRALE ZEEP
  • Soap
  • Eenhed: 1L
   Prijs: 12.5€ Excl. BTW

   Voeg toe aan je winkelwagen
  • EIGENSCHAPPEN - Vloeibare PH neutrale zeep voor dagelijks gebruik. Verdund in water, zal de zeep de tegels op basis van cement desinfecteren en voeden.

   GEVAAR - Kan ernstige oogirritatie veroorzaken. Als medisch advies vereist is, neem het etiket of de verpakking mee. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik de handen grondig wassen. Draag altijd beschermende handschoenen, kleding en oogbescherming en een beschermend masker. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medische hulp.
 • NEUTRALE WAX
  • Cire
  • Eenhed: 1L
   Prijs: 17.5€ Excl. BTW

   Voeg toe aan je winkelwagen
  • EIGENSCHAPPEN - Vloeibare wax die je puur of verdund met water kunt gebruiken. Eenmaal droog, kan de vloer worden gepolijst met een doek, vezel of viltkussens die de tegels een glans geven en de kleuren verbeteren. De wax creëert mettertijd een patina wat een extra bescherming biedt.

   GEVAAR - Product niet geclassificeerd als een risico voor de gezondheid of het milieu. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. IN GEVAL VAN OPNAME: Bel direct het ANTIGIFCENTRUM of zoek medische hulp. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen. In geval van een ongeluk of slaperigheid direct het ANTIGIFCENTRUM bellen of medische hulp inroepen. Als medisch advies vereist is, neem het etiket of de verpakking mee. Inhoud en container afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalbeheer.
 • REINIGER VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
  • Cleaner1
  • Eenhed: 0,75L
   Prijs: 12.5€ Excl. BTW

   Voeg toe aan je winkelwagen
  • EIGENSCHAPPEN - Deze reiniger helpt vetvlekken en andere vlekken die het gevolg zijn van dagelijks gebruik van een cementtegelvloer, af te zwakken. Spuit het product grondig op het te behandelen gebied, laat het een paar minuten rusten voordat u met een poets/draaimachine en een fiberschijf of met een groen schuursponsje begint te schrobben. Voeg indien nodig water toe. Spoel de residuen goed af om het proces te voltooien.

   GEVAAR - Draag altijd beschermende handschoenen, kleding en oogbescherming en een beschermend masker. Kan ernstige huid- en oogirritatie veroorzaken. Als medisch advies vereist is, neem het etiket of de verpakking mee. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. IN GEVAL VAN INSLIKKEN: De mond spoelen en GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen. Huid afspoelen met water of met een douche. NA INADEMING de persoon naar buiten brengen en in een comfortabele houding houden om goed te kunnen ademen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen en niet inslikken. In geval van een ongeluk onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM bellen of medische hulp inroepen. Inhoud en container afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalbeheer. Gebruik dit product niet met een verfpistool.